Nepali Movie – Dhuk Dhuki

Watch Nepali Movie “Dhuk Dhuki.” Starring : Karishma Manandhar, Rajesh Hamal, Dinesh DC, Gauri Malla, Ashok Sharma, Nir Shah, Basundhara Bhusal etc.

Full Movie

Source: YouTube

Tilte:Nepali Movie
Movie:Dhukduki : Karisma Manandhar Movie
Direction:Dayaram Dahal
Music:Sambhujit Baskota
Producer:Binid Manandhar
Artists:Rajesh Hamal, Karishma Mannandhar,Denesh Dc,etc