Nepali Movie – Shankar

Nepali Movie - Shankar
Nepali Movie Shankar is a super-hit 1997 Nepali movie staring superstar Rajesh Hamal, Bipana Thapa and Jal Shah in lead roles.
Starring – Rajesh Hamal, Bipana Thapa, Jal Shah, Dinesh DC, Sushil Pokharel, Hemanta Budhathoki, Narayan Tripathi, Rajendra Khadgi, Gopal Prasad Mainali etc.
Starring – Narayan Puri
Nepali Movie – Shankar, Nepali Movie – Shankar, Nepali Movie – Shankar, rajesh hamal, bipana thapa