Nepali Movie – Pal

Title: Movie
Movie: Pal
Producer: Karna Shakya
Artists : Raj Ballav Koirala, Nisa Adhikari, Ramesh Budathoki, Tripti Nadkar and Mahadev Tripathi