Nepali Movie – Bidhawa

Nepali Movie – Bidhawa

Full Movie

Source: YouTube

Madanalisha Films’ Movie : BIDHAWA
Starting: Dilip Rayamajhi, Manoj shrestha, Giri P Sunar, Sonu Ghimire etc.
Music: Bikash Chaudhari
Lyrics: Sankar Adhikari (Ghayal)
Producer: Giree Prasad Sunar
Story/Direction: Manoj Shrestha