Nepali Movie – Bindaas

Watch Nepali movie – Bindaas – Starring: Susma Karki, Ashok Phuyal, Sudan Dhital, Sushant Karki, Roshani Ghimire , Madhu Shrestha….. e.t.c…

Full Movie

Source: YouTube

Cinematographer: Rajendra Sapkota
Editor: Dirgha Khadka
Music: Arjun Pokhrel
Choreographer: Mahesh Godar
Fight: Ashok Khadka
Action: Roshan Shrestha
Writer: Bhoj Raj Devkota
Producer: Raju KC
Director: Raju Giri