Nepali Movie – Soya (2016)

Watch Nepali Movie “Soya,” Starring :

Full Movie

Source: YouTube

Rodhi Digital Presents!
Gurung Film/Movie: SOYA
Starring: Pritam Gurung, Anuta Gurung, Resham Gurung
Banner: Rodhi Digital
Producer: Rodhi Digital
Director: Pritam Gurung